piktogram STUDEO.NOC (inv.)

Cover Slide 0
logo STUDEO.NOC
Cover Slide 1
Cover Slide 2
Cover Slide 3
PlayPause
nasledujúci snímok
predchádzajúci snímok

Category: Články

Osmičkári

Výskumný a digitalizačný projekt Osmičkári mapuje domácu amatérsku scénu v ére, ktorej dominoval úzky film.

Detail »

Archív otvor sa

Národné osvetové centrum (NOC) ako odborno-metodická inštitúcia pre kultúrno-osvetovú činnosť podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít, takisto vzdeláva, publikuje, skúma, dokumentuje, prezentuje a stará sa o kultúrne dedičstvo Slovenska.

Detail »