Všeobecné podmienky používania portálu STUDEO.NOC

  1. Web portál STUDEO.NOC slúži na prezentáciu kultúrneho dedičstva širokej verejnosti prostredníctvom webového sídla – https://studeo.nocka.sk/
  2. Prevádzkovateľom web portálu STUDEO.NOC je Národné osvetové centrum (NOC), IČO 00164615, so sídlom  na Námestí SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1, ďalej len NOC.
  3. Používateľom web portálu je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá si prehliada stránky portálu STUDEO.NOC, na ktorých NOC sprístupňuje údaje a dokumenty o svojich knižničných a archívnych fondoch.
  4. Na tejto webovej stránke si môžete vytvoriť používateľský účet pre digitálnu bádateľňu a webová stránka vás zároveň naviguje na vytvorenie používateľského účtu pre knižnicu v rámci online katalógu Infogate.
  5. Registráciou v digitálnej bádateľni a/alebo v knižničnom systéme sa zaväzujete dodržiavať knižničný a výpožičný poriadokbádateľský poriadok STUDEO.NOC, Autorský zákon SR a všetky ostatné právne nariadenia platné v danom okamihu na území SR.
  6. NOC dbá na ochranu osobných údajov používateľov. Osobné údaje, ktoré portálu poskytnete, spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac o pravidlách ochrany osobných údajov: GDPR
  7. NOC nevlastní autorské práva na všetky dokumenty, ktoré zobrazuje na týchto webových stránkach. Pri publikovaní dokumentov, ktoré nájdete na týchto webových stránkach, ste ako bádateľ povinný riadiť sa platným a účinným znením Autorského zákona.
  8. Webová stránka STUDEO.NOC môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky spravované inými spoločnosťami. NOC nezodpovedá za obsah ktorý je dostupný na týchto webových stránkach.
  9. Používaním týchto webových stránok potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky a súhlasíte s nimi. NOC má právo v prípade porušenia všeobecne platných právnych predpisov, knižničného alebo bádateľského poriadku odstrániť obsah zo svojich webových stránok, zablokovať používateľom prístup alebo vykonať iné opatrenia súvisiace s obsahom webových stránok. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Ak máte viac informácií o dokumentoch na našej webovej stránke alebo ste schopní poskytnúť konkrétne informácie o stave autorských práv na konkrétnu položku v našej zbierke, kontaktujte nás na studeo.kniznica@nocka.sk.