FAQ

Nájdete u nás študovňu Národného osvetového centra STUDEO.NOC, ktorú tvorí bádateľňa a špecializovaná knižnica. V týchto prezenčne sprístupňujeme digitálny archív NOC, publikácie a periodiká týkajúce sa oblasti neprofesionálneho umenia a kultúry, výtvarného umenia, filmu a fotografie, hudby a spevu, tanca, divadla, tradičnej ľudovej kultúry, folklóru a folklorizmu, národopisu a histórie, oblasti celoživotného vzdelávania a osvety. Okrem sprístupňovania knižného a archívneho fondu NOC je našou úlohou aj metodická podpora používateľov študovne. Súčasťou je aj voľný výber kníh, kde je možné vidieť prierezovo vybrané časti knižničného fondu.

Chcete sa o našich fondoch dozvedieť viac? O fonde knižnice bádateľne čítajte v našich článkoch alebo nás navštívte osobne.

STUDEO.NOC sa nachádza v budove Národného osvetového centra na Nám. SNP 12, na 1. poschodí. Najbližšie k nám sú zastávky Centrum na Kamennom námestí a Nám. SNP a Poštová na Obchodnej ulici. Dovedie vás k nám aj cyklochodník a svoj bicykel si pohodlne odložíte vo vestibule NOC.

V skratke: viete kde sa koná pravidelne Street Food Park pri Starej Tržnici? Sme priamo oproti!

Knižnica a bádateľňa STUDEO.NOC funguje ako prezenčná študovňa fyzických a digitálnych dokumentov z fondu Národného osvetového centra (NOC), ktorá je dostupná komukoľvek v rámci otváracích hodín. V prípade záujmu o návštevu študovne je potrebné sa vopred ohlásiť e-mailom alebo telefonicky.

V skratke: ak si chcete prečítať naše knihy, časopisy a pozrieť archívne fotografie a videá vo vysokom rozlíšení, príďte k nám do STUDEO.NOC. Tešíme sa na vás!

  1. Osobne nás navštívite.
  2. Doma si vytvoríte predregistráciu na portáli Infogate https://www.infogate.sk Následne nás osobne navštívite v študovni STUDEO.NOC a spoločne dokončíme vašu registráciu. V tej chvíli sa stanete registrovaným používateľom knižnice STUDEO.NOC a budete vidieť a môcť si rezervovať na prezenčné štúdium knihy z nášho fondu.
  1. Osobne nás navštívite.
  2. Do bádateľne sa zaregistrujete online tu (bude sprístupnené už čoskoro). V tej chvíli sa stanete registrovaným používateľom bádateľne STUDEO.NOC a budete vidieť a môcť si prezerať informácie o objektoch z nášho archívneho fondu. Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás tu.
Naša knižnica slúži na prezenčné štúdium. Jej online katalóg je súčasťou portálu Infogate, cez ktorý je možné prehľadávať 2 milióny kníh zo 40 knižníc z celého Slovenska. Ak si stále nie ste istý, že kniha, ktorú hľadáte, sa nachádza v našej knižnici, kontaktujte nás tu.

Naša bádateľňa slúži na prezenčné štúdium. Jej online katalóg obsahuje informácie (metadátové záznamy) o digitálnych objektoch, ktoré si môžete prezerať osobne v bádateľni STUDEO.NOC. Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás tu.