Kontakt

logo STUDEO.NOC - piktogram
logo STUDEO.NOC - text

STUDEO.NOC

Oddelenie digitalizácie a dokumentácie

Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD.
Vedúca oddelenia
lucia.ditmarova@nocka.sk
Tel. č.: +421 2 204 71 255

 

 

Mgr. Michaela Kosová
Knižnica STUDEO.NOC
studeo.kniznica@nocka.sk

Tel.: +421 2 204 71 210

foto

Knihy aj digitálne objekty sa u nás študujú prezenčne.