Východná, Východná… v archíve Národného osvetového centra

Foto Matúš Lago, Folklórny festival Východná 2022
Foto Matúš Lago, Folklórny festival Východná 2022

Folklórny festival Východná sa po prvýkrát konal 3. júla 1953. Členovia východnianskej národopisnej družiny Kriváň, ktorí sa zúčastnili na folklórnych slávnostiach v Strážnici, sa rozhodli uskutočniť podobnú udalosť na Slovensku. A tak na Prvých národopisných slávnostiach piesní a tancov vo Východnej okrem domáceho súboru Kriváň vystupovali folklórne skupiny z Važca, Štrby, Liptovskej Tepličky, Liptovských Sliačov, Hladovky a zo Sihelného. Tak sa začala Východná.

Tento rok sa uskutočnili slávnosti vo Východnej šesťdesiaty deviatykrát.

Myšlienka, ktorá sa šesťdesiatdeväťkrát premenila na skutočnosť.

Najrozsiahlejší festival, ktorý Národné osvetové centrum organizuje každoročne.

Folklórny festival Východná.

FFV v archíve NOC

V tomto roku sa po prvýkrát na Východnej zúčastnil stánok STUDEO.NOC. V praxi to znamená, že ste v našom stánku v Humne mohli nájsť dva monitory, niekoľko desiatok kníh, kôpku informačných letákov, jedno plastové prasiatko, banner s označením STUDEO.NOC  a dve osoby – jednu knihovníčku a jednu pracovníčku digitálneho fondu. Prvýkrát preto, lebo v NOC-ke sme sa zhmotnili (ako uskutočnená myšlienka) minulý rok. Národné osvetové centrum otvorilo v roku 2021 knižnicu a bádateľňu pod názvom STUDEO.NOC. Na tomto mieste sprístupnilo po prvýkrát od svojho založenia vlastný archív a knižnicu, ktoré vznikli z jeho činnosti.

Názov STUDEO.NOC doslovne znamená Študujem v Nocke. Pochádza z latinského studeo, -ere, -uí vo význame zaoberať sa, venovať sa, usilovať sa, študovať. Našou úlohou je sprístupňovať knihy, dokumenty a ďalšie cenné archívne materiály, ktoré NOC-ka uchováva, širokej verejnosti. Na Folklórny festival Východná sme prišli, aby ste sa o nás dozvedeli.

Na festival do Východnej sme priniesli knihy, fotky a videá. A plagáty. O Východnej, z Východnej, o folklóre a folklorizme, o jeho vývoji, o dejinách festivalu, o ľuďoch, ktorý sa na ňom podieľali. V našom stánku v Humne si účastníci festivalu zaspomínali na predchádzajúce ročníky vďaka digitálnym obrazom a prehŕňali sa knihami – ktoré si mohli vziať a aj si mnohé vzali –, lebo sa im hodili na štúdium, výučbu či písanie odbornej práce.

V archíve NOC-ky je toho k Východnej habadej. Je to určite preto, že festival organizujeme už od jeho štvrtého ročníka, ktorý sa konal v roku 1956, a aj preto, lebo Národné osvetové centrum má dokumentačné oddelenie, ktoré festival točí, fotí a celkovo zaznamenáva.

V archíve máme k folklórnemu festivalu vo Východnej:

 • 26 fotoalbumov,
 • 1 665 fotografií,
 • 100 bulletinov,
 • 95 plagátov,
 • 145 videozáznamov,
 • 146 textových dokumentov,
 • 23 LP platní.

Videozáznamy a fotografie každý rok pribúdajú a mnohé ešte len čakajú na katalogizáciu, takže v našej bádateľni v skutočnosti nájdete oveľa viac.

FFV v archíve NOC
Foto Ján Lofaj, Folklórny festival Východná, 2. pol. 20. storočia
Foto Ján Lofaj, Folklórny festival Východná, 2. pol. 20. storočia

Zaujímavosti:

 • Najstarší bulletin k festivalu Východná, ktorý u nás môžete nájsť v digitálnej podobe, je z roku 1957.
 • Z roku 1969 uchovávame LP platňu Spevy a tance z Východnej, ktorá obsahuje 7 skladieb. Pripravil ju pre Osvetový ústav Stanislav Dúžek na Východnú 1970.
 • Inšpiráciu pri tvorbe scénických programov môžete nájsť v tucte zviazaných ročníkov Scenárov programov a podujatí Východnej.
 • V archíve STUDEO.NOC uchovávame pre budúce pokolenia aj projektový návrh amfiteátra vo Východnej z roku 1978.

Na záver dodám, že folklórne slávnosti vo Východnej skutočne ostávajú prehliadkou najkvalitnejších folklórnych skupín a súborov na Slovensku a prinášajú ich obdivovateľom svojrázne prejavy ľudovej umeleckej tvorby, koncentrované vo vysokej hustote na meter štvorcový.

Toľko o Východnej po Východnej.

PS: Ak máte viac informácií o dokumentoch na našej webovej stránke alebo ste schopní poskytnúť konkrétne informácie o stave autorských práv na konkrétnu položku v našej zbierke, kontaktujte nás na studeo.badatelna@nocka.sk. Ďakujem.

S pozdravom

Mária Lörinc
odborná pracovníčka digitálneho fondu
maria.lorinc@nocka.sk

Foto V. Gabčo, Folklórny festival Východná 1986
Foto V. Gabčo, Folklórny festival Východná 1986

Použitá literatúra:

Peter Ratkoš (zost.). Východná 1269 – 1969. Martin: Osveta, 1972.
Kliment Ondrejka (zost.). Východná, Východná, pekná dedinôčka… Bratislava: Obzor, 1973.
Július Špaňár, Jozef Hrabovský. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969.
Materiály z archívu STUDEO.NOC

Foto Jakub Jančo, Folklórny festival Východná 2022
Foto Jakub Jančo, Folklórny festival Východná 2022