Kategória objektov: Text

aktuálne: 364 objektov

Folkórny festival Východná 2001

Programový bulletin Východná 20001 sa vzťahuje k rovnomennému Folklórnemu festivalu vo Východnej. Na prednej obálke je farebná fotografia drevenej plastiky muža v klobúku s palicou,

Detail »

Výtvarné spektrum 2009

Bulletin sa vzťahuje k 46. ročníku celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2009. Na prednej strane obálky bulletinu sa na fialovom pozadí doplnenom horizontálnymi

Detail »

55. Hviezdoslavov Kubín 2009

Informačný bulletin sa vzťahuje k 55. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2009. Na pozadí

Detail »

52. Hviezdoslavov Kubín 2006

Informačný bulletin č. 1 sa vzťahuje k 52. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2006.

Detail »

50. Hviezdoslavov Kubín 2004

Informačný bulletin sa vzťahuje k 50. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2004. Na prednej

Detail »

45. Hviezdoslavov Kubín 1999

Informačný bulletin č. 1 sa vzťahuje k 45. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 1999.

Detail »

49. Hviezdoslavov Kubín 2003

Informačný bulletin sa vzťahuje k 49. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2003. Na prednej

Detail »

49. Hviezdoslavov Kubín 2003

Informačný bulletin č. 2 sa vzťahuje k 49. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2003.

Detail »

46. Hviezdoslavov Kubín 2000

Informačný bulletin č. 2 sa vzťahuje k 46. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2000.

Detail »

46. Hviezdoslavov Kubín 2000

Informačný bulletin č. 3 sa vzťahuje k 46. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2000.

Detail »

48. Hviezdoslavov Kubín 2002

Informačný bulletin č. 2 sa vzťahuje k 48. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2002.

Detail »

48. Hviezdoslavov Kubín 2002

Informačný bulletin č. 1 sa vzťahuje k 48. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2002.

Detail »

46. Hviezdoslavov Kubín 2000

Informačný bulletin č. 1 sa vzťahuje k 46. celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2000.

Detail »

XX. Oravská osmička 2003

Čiernobiely bulletin sa vzťahuje k 20. celoslovenskej súťažnej prehliadke neprofesionálnej filmovej tvorby Oravská osmička 2003. Na prednej strane obálky bulletinu sa nachádzajú organizátori, názov, termín

Detail »

RETRO-AMA-FILM 1996

Čiernobiely bulletin sa vzťahuje k celoštátnej retrospektívnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby a video-tvorby RETRO-AMA-FILM 1996, ktorá sa konala pri príležitosti 100. výročia kinematografie. Na prednej

Detail »

CINE08AMA spravodajca

Bulletin sa vzťahuje k celoštátnej tvorivej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby a video-tvorby CINEAMA 2008. Na prednej strane obálky bulletinu sa nachádza v čiernej,

Detail »

CINE05AMA spravodajca

Bulletin sa vzťahuje k celoštátnej tvorivej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby a video-tvorby CINEAMA 2005. Na prednej strane obálky bulletinu sa nachádza názov, termín

Detail »

CINEAMA spravodajca 2003

Bulletin sa vzťahuje k celoštátnej tvorivej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby a video-tvorby CINEAMA 2003. Na prednej strane obálky a vnútornej zadnej strane obálky

Detail »

CINEAMA spravodajca 2002

Bulletin sa vzťahuje k celoštátnej tvorivej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby a video-tvorby CINEAMA 2002. Na prednej strane obálky bulletinu sa na svetlom pozadí

Detail »