Detská divadelná Šaľa 1994

Popis

Na VHS sa nachádza záznam z celoslovenskej prehliadky detského divadla Dieťa v divadle alebo Detská divadelná Šaľa z roku 1994. 1. Scénické miniatúry 2. Hostia prehliadky 3. Prezentácia výsledkov tvorivých dielní.

Datovanie

1994, Šaľa

Vydavateľ

Národné osvetové centrum, Bratislava, 1994

Autor/Autori

 • Martina Sisková, výkonný umelec (spevák, tanečník, rečník, hlasový herec, vokalista a ost.)
 • Viera Guzlejová, výkonný umelec (spevák, tanečník, rečník, hlasový herec, vokalista a ost.)
 • Jana Gajdošová, výkonný umelec (spevák, tanečník, rečník, hlasový herec, vokalista a ost.)
 • Jana Kollárová, výkonný umelec (spevák, tanečník, rečník, hlasový herec, vokalista a ost.)
 • Miloslava Zelmanová, výkonný umelec (spevák, tanečník, rečník, hlasový herec, vokalista a ost.)
 • Miroslav Malek, výkonný umelec (spevák, tanečník, rečník, hlasový herec, vokalista a ost.)
 • Milan Petruš, výkonný umelec (spevák, tanečník, rečník, hlasový herec, vokalista a ost.)

Jazyk

slovenský, český

O objekte

 • 134,66 min.
 • typ: video záznam
 • forma: VHS; farebný; zvukový
 • stav: čiastočne poškodený zvuk, obraz

Kľúčové slová

Detská divadelná Šaľa; Šaľa; zahraniční hostia; tvorivé dielne; destké divadlo; scénické miniatúry; ochotnícke divadlo detí

Autorské práva

chránený, sprístupnenie s obmedzeniami

Identifikátor

FM0482_VHS

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný
náhľadový obrázok objektu