38. Hviezdoslavov Kubín I./III.

Popis

Na VHS sa nachádza videozáznam z 38. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín – program detských a dospelých recitátorov. Jednotlivé vystúpenia sú oddelené medzititulkami s menom recitátora a dielom, ktoré prezentuje. M. Sliacka recituje Ľ. Feldeka, Hra pre tovje modré oči; A. Gurtlerová recituje M. Válka, Neviditeľné auto, viditeľný strom; P. Pražňák recituje P. Stoličného, Ako som šiel a nešiel do budúcnosti; M. Németh recituje Ľ. Feldeka, O chluchej babke a vnúčikovi zlatúšikovi; L. Letkova recituje N. Barátovú, Bozky v laviciach; J. Kubiš recituje D. Dušeka, Dvere do kľúčovej dierky; L. Macíková recituje autor Kolektív, Slová; E. Huraj recituje O. Wilde, Šťastný princ; I. Piatrova recituje D. Podrackú, Rybyčkové blues; Z. Šišáková recituje J. Bottu, Báj Turca; M. Schmidtova recituje M. Rúfusa, Sestrička; D. Frank recituje V. Šikulu, Lipina; J. Nvota recituje A. Ginsberga, Moje smutné Ja; M. Janegova recituje M. Urbana, Štefan Koňarčík Chrapek a Pánboh; Procházková recituje J. Strassera, Deti s krídelkami; J. Bercelová recituje A. P. Čechova, Dráma; M. Cicvák recituje autorské dielo Chrasty I., II.; J. Lešňáková recituje T. Hughes, Vypočúvanie na prahu lona; S. Halčáková recituje A. Ginsberga, Kadiš; L. Steinerová recituje S. Tanikawu, Čítanie z pier a čo ešte viac; K. Vulganová recituje Ferlinghettiho Kolaps koláž; D. Kaňáková recituje T. S. Eliota, Dry salvages; D. Kollárová recituje G. Corsa, Clown; M. Michnová recituje C. Sandburga, Med a soľ; I. Pomopova recituje M. Quista, Modlitba mladých za lásku; K. Odzganova recituje L. Levčeva, Keď znenazdania vypnú prúd; Z. Suchý recituje K. Peteraja, Otázky; S. Parilaková recituje G. Corsa, Clown.

Datovanie

30.09.1992 - 03.10.1992, Dolný Kubín, Slovensko

Vydavateľ

Národné osvetové centrum, Bratislava, 1992

Jazyk

slovenský

O objekte

  • 184,11 min.
  • typ: video záznam
  • forma: VHS; farebný; zvukový
  • stav: poškodený obraz, poškodený zvuk

Kľúčové slová

Hviezdoslavov Kubín; P. O. Hviezdoslav; celoslovenská súťažná prehliadka ; umelecký prednes; umelecký prednes detí; umelecký prednes dospelých; poézia a próza

Autorské práva

chránený, sprístupnenie s obmedzeniami

Identifikátor

FM0443_VHS

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný
náhľadový obrázok objektu