66. Folklórny festival Východná 2021 online

Popis

Ľubica Vaľová v prednáške približuje bohatosť prejavov živého kultúrneho dedičstva na svete a idey jeho uchovávania a ochrany. Prezentuje úlohy organizácie UNESCO, ktorá sa v roku 2003 podujala chrániť okrem hmotných, aj nehmotné formy kultúrneho dedičstva na základe Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

Datovanie

03.07.2021, Bratislava

Vydavateľ

Národné osvetové centrum, Bratislava, 03.07.2021

Autor/Autori

  • Ľubica Voľanská, autor
  • Barbora Morongová, autor
  • Pavel Smejkal, réžia, strih live streamu
  • Jakub Jančo, kameraman
  • Peter Zákuťanský, kameraman

Jazyk

slovenský

O objekte

  • 61,06 min.
  • typ: video záznam
  • forma: MP4; farebný; zvukový

Kľúčové slová

celoslovenský folklórny festival ; Folklórny festival Východná ; UNESCO; nehmotné kultúrne dedičstvo; prednáška; nositelia tradiícii

Autorské práva

chránený, sprístupnenie s obmedzeniami

Identifikátor

FM0026_MP4

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný
náhľadový obrázok objektu