Mládež so sluchovým postihnutím a jej príprava na partnerstvo, manželstvo a rodičovstvo

Popis

Na videokazete sa nachádza záznam seminára venovaného príprave mládeže so sluchovým postihnutím do manželského a rodičovského života. S príspevkami vystúpili: 1. Mgr. Katarína Bohušová (úvod) 2. PhDr. Ivan Valkovič (Výber partnera) 3. PhDr. Zuzana Mardiaková (Výchova k manželstvu a rodičovstvu) 4. MUDr. Emília Kolláriková (Antikoncepcia a sexálne prenosné ochorenia v dorastovej gynekológii).

Vydavateľ

Národné osvetové centrum

Autor/Autori

  • Hana Kyseľová, kameraman
  • Jozef Vasváry, kameraman
  • Jozef Vasváry, strih, titulky, réžia

Jazyk

slovenský

O objekte

  • 168,42 min.
  • typ: video záznam
  • forma: VHS; farebný; zvukový
  • stav: bez poškodenia

Kľúčové slová

sluchové postihnutie; Mládež; výchova; odborný seminár; rodičovstvo; mládež so sluchovým poshnutím; manželstvo; Sociálna prevencia; sexuálna výchova ; antikoncepcia; Katarína Bohušová; Ivan Valkovič; Zuzana Mardiaková; Emília Kolláriková

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

FM0016_VHS

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný
náhľadový obrázok objektu