Scénická žatva 1993

71. ročník súťaží slovenských ochotníckych divadelných súborov

Popis

Fotoalbum sa viaže k 71. ročníku súťaží slovenských ochotníckych divadelných súborov s názvom Scénická žatva, ktorá sa konala v roku 1993 v Martine. Obsah fotoalbumu tvoria čiernobiele celostranové fotografie, ktoré sú vytlačené na bielych stranách. Za prvými tromi fotografiami nasleduje strana, kde je uvedený názov, miesto a termín konania podujatia a informácia o autorovi fotografií. Jednotlivé fotografie sú zoradené podľa dní konania podujatia a sú oddelené stranami, ktoré obsahujú informáciu o dni nasnímania fotografií a ich popisy. Na fotografiách je zachytené slávnostné otvorenie Scénickej žatvy ´93, diskusia, prijatie hostí správcom Matice slovenskej Michalom A. Kováčom a primátorom mesta Martin Štefanom Joklom, najväčší počet fotografií tvoria zábery z divadelných predstavení. Látková obálka fotoalbumu je svetlej farby a na prednej obálke sa nachádza názov a rok podujatia v zlatej farbe. Fotoalbum je zviazaný bielou šnúrkou.

Datovanie

1975, Slovensko

Vydavateľ

1975

Jazyk

slovenský

O objekte

  • obálka 30,5x19,3 cm
  • strany 24,5x18,5 cm
  • 55 str.
  • typ: fotoalbum
  • forma: 54 fotografií; analógové; čiernobiele; matné

Kľúčové slová

divadlo; Scénická žatva; súťaž; ochotnícke divadelné súbory; divadlo; Martin

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

FK0066

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC