Východná 1997

43. Folkórny festival Východná

Popis

Programový bulletin Východná 1997 sa vzťahuje k rovnomennému Folklórnemu festivalu vo Východnej. Na prednej obálke je na modrom pozadí ilustrácia zobrazujúca poštovú známku s tancujúcim párom v kroji, ďalej názov festivalu a logo a termín konania festivalu v bielej farbe. Zadnú obálku tvorí svetlá strana, na ktorej sú tri čiernobiele fotograie (dievča, chlapec a muž v tradičnom ľudovom odeve). Vo vnútri bulletinu sa nachádza: verše Hviezdoslava, logo a názov festivalu, hlavný usporiadateľ, spoluusporiadatelia, generálny sponzor, príhovory, prehľad programov a podujatí festivalu v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, priblíženie jednotlivých programov a sprievodných programov, ďalej sekretariát FF Východná, programový a organizačný štáb, organizačná komisia, tlačové stredisko, ozvučenie festivalu, osvetlenie a ozvučenie amfiteátra, javisková technika, hlavný inšpicient, sponzori a vydavateľské údaje. V bulletine sa nachádza viacero čiernobielych fotografií z Folklórneho festivalu vo Východnej.

Datovanie

1997, Slovensko

Vydavateľ

Národné osvetové centrum, Bratislava, 1997

Autor/Autori

  • Andrej Greš, Editor
  • Andrej Greš, Zostavovateľ
  • Linda Tylešová, Redaktor
  • Linda Tylešová, Návrh obálky
  • Sybilla Greinerová, Ilustrátor

Jazyk

slovenský, anglický, nemecký

O objekte

  • šírka 16,5 cm
  • výška 23,5 cm
  • 64 str.
  • typ: bulletin
  • forma: farebný; ilustrovaný; fotografie

Kľúčové slová

folklór a folklorizmus ; Folklórny festival Východná; Východná; folklorizmus; folklórny festival

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0311

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC