Východná ´95

41. Folkórny festival Východná ´95

Popis

Programový bulletin Východná 1995 sa vzťahuje k rovnomennému Folklórnemu festivalu vo Východnej. Na prednej obálke je abstraktná ilustrácia zobrazujúca ženu v tradičnom ľudovom odeve, vertikálny názov a logo festivalu v bielej farbe. Zadnú obálku tvorí prázdna svetlá strana. Vo vnútri bulletinu sa nachádza: logo, názov a termín festivalu, usporiadatelia, Kapitola prvá obsahujúca prehľad programov a podujatí festivalu, Kapitola druhá obsahujúca príhovory, Kapitola tretia, kde sú predstavené jednotlivé programy vrátane výstav, informácie o súťaži sólistov tanečníkov, Kapitola štvrtá, v ktorej je uvedený sekretariát FFV, programový a organizačný štáb, organizačná komisia, tlačové stredisko, ozvučenie festivalu, Kapitola piata s informáciami o audiokazete FF Východná 1995 „Detí ako smetí“, Kapitola šiesta – Stručný heslár, Kapitola siedma – Tí, ktorí pomohli… a vydavateľské údaje. Bulletin obsahuje aj pozvánku a nachádza sa v ňom viacero čiernobielych fotografií z Folklórneho festivalu vo Východnej.

Datovanie

1995, Slovensko

Vydavateľ

Národné osvetové centrum, Bratislava, 1995

Autor/Autori

 • Andrej Greš, strih, editor
 • Karel Ilja Dvořák, Redaktor
 • Jaroslav Uhel, grafická úprava
 • Iveta Zuskinová, fotograf
 • Jana Nemčoková, fotograf
 • Elena Klimešová, fotograf

Jazyk

slovenský, slovenský

O objekte

 • šírka 15 cm
 • výška 20,5 cm
 • 76 str.
 • typ: bulletin
 • forma: farebný; ilustrovaný; fotografie

Kľúčové slová

folklór a folklorizmus; Folklórny festival Východná; Východná; folklorizmus; folklórny festival

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0309

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC