Východná 1994

40. Folkórny festival Východná

Popis

Programový bulletin Východná 1994 sa vzťahuje k rovnomennému Folklórnemu festivalu vo Východnej. Na prednej obálke je na svetlom pozadí vo vrchnej časti modré logo festivalu, ďalej v modrom bloku vertikálny názov festivalu v bielej farbe a v strede je abstraktná ilustrácia zobrazujúca ženu v tradičnom ľudovom odeve. Zadnú obálku tvorí prázdna svetlá strana. Vo vnútri bulletinu sa nachádza: logo, názov a termín festivalu, verše Milana Rúfusa, usporiadatelia, úvodné slová, prehľad programov a podujatí festivalu, sekretariár FFV, programový štáb, spolupracovníci programového štábu, organizačný štáb, predstavenie jednotlivých programov a výstav, informácie o audiokazete k 40. výročiu FF Východná „Východná, Východná…“, program festivalu v nemeckom a anglickom jazyku a vydavateľské údaje. V bulletine sa nachádza viacero čiernobielych fotografií z Folklórneho festivalu vo Východnej.

Datovanie

1994, Slovensko

Vydavateľ

Národné osvetové centrum, Bratislava, 1994

Autor/Autori

 • Pavel Bútor, Návrhár
 • Pavel Bútor, Redaktor
 • Marta Vicelová, Návrh obálky
 • Jaroslav Uhel, grafická úprava
 • Ján Lofaj, fotograf
 • Ján Laurenčík, fotograf
 • Ján Dérer, fotograf
 • Milan Krupčík, fotograf
 • Tibor Szabó, fotograf

Jazyk

slovenský, nemecký, anglický

O objekte

 • šírka 19,5 cm
 • výška 22 cm
 • 72 str.
 • typ: bulletin
 • forma: farebný; ilustrovaný; fotografie

Kľúčové slová

folklór a folklorizmus; Folklórny festival Východná; Východná; folklorizmus; folklórny festival

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0308

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC