Bulletin Why I´m Happy in the World 2004

10 year of the original Slovak project aimed at drug abuse prevention with international participation

Popis

Informačný bulletin 1994 – 2004 Why I´m happy in the world sa vzťahuje k desaťročnici rovnomennej výtvarnej súťaže Prečo som na svete rád/rada, pričom ide o medzinárodný projekt, v ktorom žiaci a študenti vyjadrujú vo výtvarných prácach svoj postoj k drogám a k závislosti. Na úvodnej strane bulletinu sa nachádza názov podujatia, v strede je umiestnená zemeguľa s viacerými drobnými súťažnými prácami, cez ktorú prechádza vlnovka s vlajkami štátov zapojených do projektu. Na zadnej obálke sa nachádza ilustrácia Petry Zemanovej s názvom Why I´m happy In the World. Bulletin obsahuje: ilustráciu Lucie Šubíkovej s názvom If we don´t stand up, we never find the way out! zobrazujúcu sediacu schúlenú postavu v bludisku, základné informácie o projekte, organizátorov, spoluorganizátorov, poďakovanie, príhovory, fotografie, základné informácie o podujatí, kontakty, zoznam prác vybraných na výstavu v Londýne, poďakovanie, logá organizátorov a vydavateľské údaje. Celý bulletin je písaný v anglickom jazyku.

Datovanie

2004, Slovensko

Vydavateľ

Ministerstvo zahraničných vecí SR; Veľvyslanectvo SR v Londýne; Národné osvetové centrum, Bratislava; Londýn; Bratislava, 2004

Autor/Autori

  • Ingrid Hupková, Zostavovateľ
  • Danica Brendzová, Prekladateľ
  • Henry Davis, Prekladateľ
  • Milan Richter, Grafická úprava

Jazyk

anglický

O objekte

  • šírka 15 cm
  • výška 21 cm
  • 20 str,
  • typ: bulletin
  • forma: farebný; ilustrovaný; fotografie

Kľúčové slová

sociálna prevencia; Prečo som na svete rád/rada; protidrogová tematika; výtvarná súťaž; drogy; detské výtvarné umenie

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0277

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC