Prečo som na svete rád/rada 2009

Informačný bulletin jubilejného 15. ročníka projektu s protidrogovým zameraním

Popis

Informačný bulletin 2009 Prečo som na svete rád/rada sa vzťahuje k rovnomennej výtvarnej súťaži, pričom ide o medzinárodný projekt, v ktorom žiaci a študenti vyjadrujú vo výtvarných prácach svoj postoj k drogám a k závislosti. Na úvodnej strane bulletinu sa nachádza názov Prečo som na svete rád/rada a v spodnej časti sú vlajky zapojených štátov. Obálke dominuje abstraktná ilustrácia Denisy Dubničkovej s názvom Môj ostrov pokladov. Na zadnej obálke sa nachádza ilustrácia Michala Sivčáka s názvom Iný úlet, vydavateľské údaje a logá organizátorov a spoluorganizátorov. Bulletin obsahuje: fotografie, hlavného garanta a realizátora projektu, spoluorganizátorov, poďakovanie, príhovory, odborné vyhodnotenie prác, zoznam ocenených autorov, zoznam prác a harmonogram putovnej výstavy 2009/2010, súťažné práce, poďakovanie, fotografiu organizátorov a ďalšie súťažné práce.

Datovanie

2009, Slovensko

Vydavateľ

Občianske združenie Prečo som na svete rád/rada; Národné osvetové centrum, Bratislava; Bratislava, 2009

Autor/Autori

  • Ingrid Hupková, Zostavovateľ
  • Alena Šprtová, Zostavovateľ
  • Katarína Vrablicová, Korektor
  • Agáta Staneková, Prekladateľ

Jazyk

slovenský, anglický

O objekte

  • šírka 15 cm
  • výška 21 cm
  • 28 str.
  • typ: bulletin
  • forma: farebný; ilustrovaný; fotografie

Kľúčové slová

sociálna prevencia; Prečo som na svete rád/rada; protidrogová tematika; výtvarná súťaž; detské výtvarné umenie; drogy

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0275

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC