Desaťročná cesta

Desať rokov celoslovenských prehliadok divadelných ochotníckych súborov v Spišskej Novej Vsi

Popis

Programový bulletin Desaťročná cesta sa vzťahuje k desaťročiu celoslovenských prehliadok divadelných ochotníckych súborov v Spiškej Novej Vsi. Prednú obálku bulletinu tvoria čierne obrysy šiestich postáv s tieňmi a názov bulletinu ružovej farby na čiernosivom pozadí. Zadnú obálku tvorí prázdna svetlá strana. Vo vnútri bulletinu sa nachádza: článok Cesta dlhá desať rokov od Vladimíra Štefka, Spišká Nová Ves bola aj školou, Prehľad o seminároch, študijných kluboch a iných učebno-výchovných zariadeniach, Prehľad o účasti na seminároch a študijných kluboch, článok Spomínam si na ľudí od Oľgy Lichardovej, Pred Spišskou nebola tma od Vladimíra Štefka, Súpis účastníkov celoslovenských prehliadok v Sp. Novej Vsi, Odmenení a ocenení, Tí, ktorí hodnotili, Napísali o Spišskej Novej Vsi, Obrazová príloha obsahujúca fotografie z inscenácií celoslovenských prehliadok ochotníckych divadelných súborov v rokoch 1961 – 1969 s popiskami a vydavateľské údaje.

Datovanie

1970, Slovensko

Vydavateľ

Osvetový ústav, Bratislava, 1970

Autor/Autori

  • Vladimír Štefko, Zostavovateľ
  • Oľga Lichardová, zodpovedný redaktor
  • Jozef Šmatlík, redaktor
  • Igor Imro, Návrh obálky

Jazyk

slovenský

O objekte

  • šírka 14,5 cm
  • výška 20,5 cm
  • 64 str.
  • typ: bulletin
  • forma: farebný; ilustrácie; fotografie

Kľúčové slová

divadlo; Desaťročná cesta; Spišská Nová Ves; amatérske divadlo; divadelný ochotnícky súbor; celoslovenská prehliadka

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0248

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC