Scénická žatva ´94

72. ročník súťaží slovenských ochotníckych divadelných súborov

Popis

Bulletin Scénická žatva ´94 sa vzťahuje k rovnomennej divadelnej súťaži. Na prednej obálke bulletinu je na čiernom pozadí zobrazená miestnosť v sivých odtieňoch s otvorenými oknami a dverami, pričom z jedných pootvorených dverí vychádza mužská postava. V spodnej časti je bielou farbou názov podujatia a nad ním dve bielocyklámenové divadelné masky. Zadnú obálku tvorí biela prázdna strana. Na úvodnej strane vo vnútri bulletinu sú uvedení usporiadatelia, spoluusporiadatelia a vydavateľské údaje. Ďalej nasleduje: príhovor riaditeľa Národného osvetového centra Jána Kubu, riaditeľa Divadla SNP v Martine Viliama Hriadela, riaditeľky RKS Vlasty Kunovskej, program podujatia s podrobnými informáciami o súťažiacich divadelných súboroch a zoznam sprievodných spoločenských a pracovných podujatí SŽ´94.

Datovanie

1994, Slovensko

Vydavateľ

Národné osvetové centrum, Bratislava, 1994

Autor/Autori

  • Vlasta Kunovská, Zostavovateľ
  • Ján Zavarský, Grafická úprava
  • Anton Sládek, Grafická úprava

Jazyk

slovenský

O objekte

  • šírka 17 cm
  • výška 20 cm
  • 28 str.
  • typ: bulletin
  • forma: farebný; ilustrovaný

Kľúčové slová

divadlo; Scénická žatva; Martin; amatérske divadlo; súťažná prehliadka

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0150

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC