Scénická žatva 90

68. ročník súťaží slovenských ochotníckych divadelných súborov

Popis

Bulletin Scénická žatva 90 sa vzťahuje k 68. ročníku súťaže, usporiadanej na počesť 160. výročia slovenského ochotníckeho divadla a 650. výročia udelenia mestských práv mestu Martin. Na prednej obálke bulletinu je v hornej polovici strany názov podujatia a v pravom dolnom roku miesto a termín konania podujatia. Pozadie tvorí tmavočervená divadelná opona a čierne javisko. Zadná obálka má obdobný vizuál – na čiernom pozadí je časť opony a biele logo podujatia. Na úvodnej strane vo vnútri bulletinu sú uvedení usporiadatelia a spolu usporiadatelia. Ďalej nasleduje: výbor, organizačná a programová komisia scénickej žatvy, príhovor riaditeľa Osvetového ústavu a zároveň predsedu Výboru Scénickej žatvy ´90 Jána Kubu a program podujatia s podrobnými informáciami o súťažiacich doplnený o fotografie z jednotlivých predstavení. V závere bulletinu je adresár účinkujúcich súborov a vydavateľské údaje.

Datovanie

1990, Slovensko

Vydavateľ

Osvetový ústav, Bratislava, 1990

Autor/Autori

 • Stanislav Chren, Zostavovateľ
 • Viera Prekopová, Zostavovateľ
 • Alena Štefková, redaktor
 • Ján Ferenc, Návrh obálky
 • Ivan Fulmek, grafická úprava

Jazyk

slovenský

O objekte

 • šírka 12,5 cm
 • výška 20 cm
 • 56 str.
 • typ: bulletin
 • forma: farebný; ilustrovaný; fotografie
 • stav: bez poškodenia

Kľúčové slová

divadlo; ochotnícke divadlo; Scénická žatva; Martin; amatérske divadlo; festival; neprofesionálne divadlo

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0126

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC