Bienále fantázie 1987

Popis

Bulletin sa vzťahuje k výstave z medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorby Bienále tvorby 1987. Na prednej strane obálky bulletinu sa na svetlom pozadí nachádza názov podujatia v modrej farbe a farebná detská kresba postavy. Zadný obal má obdobný vizuál, vrátane farebnej detskej kresby postavy. Bulletin obsahuje logá podujatia, základné informácie o podujatí (názov, kategórie, miesto a termín konania, vyhlasovateľov súťaže, garanta a hlavného usporiadateľa, spolu-usporiadateľov, prípravný výbor, sekretariát, organizačno-výstavnú komisiu, libreto – scenár – komisára výstavy, výtvarné riešenie a realizáciu výstavy a medzinárodnú porotu) v slovenskom, francúzskom a ruskom jazyku. Bulletin ďalej obsahuje základné údaje o súťaži a výstave, protokol o výsledkoch, príhovor predsedu Okresného národného výboru v Martine Pavla Hanka, zaslúžilého umelca Miroslava Cipára a fotografie a reprodukcie z Bienálií Fantázie ´85 a zoznam vystavujúcich.

Datovanie

1987, Slovensko

Vydavateľ

Osvetový ústav, Bratislava, 1987

Autor/Autori

 • Andrej Greš, Zodpovedný redaktor
 • Fedor Bartko, Redaktor
 • Jozef Vongrej, Zostavovateľ a grafická úprava
 • Milan Veselý, Návrh obálky
 • Ján Haluška, Fotograf
 • Filip Lašút, Fotograf
 • Anna Kovačková, Fotograf

Jazyk

slovenský, francúzsky, ruský

O objekte

 • šírka 19,7 cm
 • výška 24 cm
 • 48 str.
 • typ: bulletin
 • forma: farebný; ilustrovaný; fotografie

Kľúčové slová

výtvarné umenie; Bienále fantázie; medzinárodná súťaž; výstava; detská tvorba; výtvarná tvorba

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0085

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC