Bienále fantázie ´91

X. ročník medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorby

Popis

Bulletin sa vzťahuje k X. ročníku medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorby Bienále tvorby ´91. Na prednej strane obálky bulletinu sa na svetlom pozadí nachádza názov podujatia a reprodukcia kolektívnej práce žiakov ZŠ Svit – 4 figúrky postáv. Na zadnej strane svetlej farby, sú vydavateľské údaje a reprodukcia figúrky od Timona Scherera zo ZUŠ v Martine, s názvom Z rozprávky o smelom zajkovi. Bulletin obsahuje základné informácie o podujatí (názov, kategórie, miesto a termín konania, vyhlasovateľov súťaže, garanta a hlavného usporiadateľa, realizátora výstavy, organizačno-výstavnú komisiu, komisára výstavy, výtvarné riešenie a realizáciu výstavy a medzinárodnú porotu) v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Ďalej obsahuje príhovor riaditeľa NOC Jána Kubu, komisárky Viery Gallovej, Kataríny Kollárovej, súťažné maľby, základné údaje o súťaži a výstave, protokol o výsledkoch, čestné uznania a zoznam vystavujúcich.

Datovanie

1991, Slovensko

Vydavateľ

MARTIS, vydavateľstvo a.s. Inproservis pre Národné osvetové centrum Bratislava a Turčiansku galériu Martin, 1991

Autor/Autori

  • Viera Gallová, Zostavovateľ
  • Ján Kuba, Zodpovedný redaktor
  • Ivan Riabič, Grafická úprava
  • Milan Fabian, Fotograf

Jazyk

slovenský, anglický, nemecký

O objekte

  • šírka 21 cm
  • výška 22 cm
  • 37 str.
  • typ: bulletin
  • forma: farebný; ilustrovaný; fotografie

Kľúčové slová

výtvarné umenie; Bienále fantázie; medzinárodná súťaž; výstava; detská tvorba; výtvarná tvorba

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0083

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC