CINEAMA spravodajca 2002

Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby

Popis

Bulletin sa vzťahuje k celoštátnej tvorivej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby a video-tvorby CINEAMA 2002. Na prednej strane obálky bulletinu sa na svetlom pozadí okrem modro-čierneho názvu, termínu a miesta podujatia nachádza sivočierna abstraktná grafika ľudského oka. Na zadnej strane sú na svetlom pozadí čiernou a modrou farbou usporiadateľ NOC aj s logom a spolu-usporiadatelia. Bulletin obsahuje usporiadateľov, program CINEAMA 2002, príhovory primátora mesta Banská Bystrica Jána Králika a generálneho riaditeľa NOC Jána Tazerbíka, program projekcie, kalendár súťaží, odbornú porotu, prípravný výbor, technické zabezpečenie, informácie pre účnkujúcich, poďakovanie a vydavateľské údaje. V bulletine bol vložený program CINEAMA 2002 a anketa diváka – hlasovací lístok.

Datovanie

2002, Slovensko

Vydavateľ

Národné osvetové centrum, Bratislava, 2002

Autor/Autori

  • Zuzana Školudová, Zostavovateľ
  • Katarína Vráblicová, Korektor
  • Viera Maťašíková, Grafická úprava

Jazyk

slovenský

O objekte

  • 16 str.
  • šírka 20,5 cm
  • výška 29,4 cm
  • typ: bulletin
  • forma: farebný; ilustrovaný

Kľúčové slová

film; celoštátna prehliadka; CINEAMA; celoštátna tvorivá súťaž; amatérska filmová tvorba; amatérska videotvorba

Autorské práva

chránený, sprístupnenie nie je možné

Identifikátor

BL0055

Stav digitalizácie

objekt nie je zdigitalizovaný

objekt je možné prezerať v študovni STUDEO.NOC